PEFC™

Toimitusketjujärjestelmän PEFC™ -sertifikaatti varmistaa toimitusketjun vaatimustenmukaisuuden tuotantoprosessille sekä seurannalle asetettujen vaatimusten edellyttämällä tavalla. Sertifikaatti myönnetään yrityksille, joiden koko toiminnassa on huomioitu ympäristöystävällinen, yhteisöllisesti sekä taloudellisesti kestävä metsänhoito.