Warning: Undefined array key "parent" in /var/www/html/wp-content/themes/printall50/header.php on line 72
PEFC® | Printall

PEFC®

PEFC® “Chain of Custody” er et sertifikat som indikerer samsvarende arbeid med leverandørkjeden, og innebærer overvåkingsprosedyrer og samsvar med produksjonskrav for firmaer, hvis operasjoner støtter miljøvennlig, samfunnsbevisst og økonomisk bærekraftig skogbruk.