PEFC®

PEFC® “Chain of Custody” er et sertifikat som indikerer samsvarende arbeid med leverandørkjeden, og innebærer overvåkingsprosedyrer og samsvar med produksjonskrav for firmaer, hvis operasjoner støtter miljøvennlig, samfunnsbevisst og økonomisk bærekraftig skogbruk.