Natuurvriend in daden, niet in woorden

Ongeveer 95% van ons productieafval wordt gerecycleerd en wordt herontwikkeld in de vorm van verschillende papieren producten. Wanneer u bij Printall een bestelling plaatst, kunt u er zeker van zijn dat uw uitgave geen druk voor het milieu zal betekenen.

We zijn ernstig over het beschermen van het milieu

Al ons druk- en afwerkingsmateriaal gebruikt een afvalopvangsysteem dat haast elke niet-gebruikte papieren strook en belegsel gebruikt voor recyclage. We verzamelen elke maand 300 ton papieren afval voor recyclage.

Onze milieuduurzame acties zijn niet onopgemerkt verlopen. Printall kreeg de prijs van Recycleerder van het jaar door het Ministerie van het milieu van Estland en door het afvalverwerkingsbedrijf Ragn-Sells. En we ontvingen het Nordic Ecolabel van de Noorse Raad van Ministers."

Printall heeft FSC- and PEFC-certificaten, hetgeen onze manier is om bij te dragen aan de groene manier van denken in het drukkerijwezen:

FSC®

FSC® Chain of Custody is een certificaat van naleving van het beheer en vereisten van het productieproces, uitgevaardigd aan bedrijven die, via hun werking, milieuvriendelijk, sociaal rechtvaardig en economisch uitvoerbaar beheer van de bossen in de wereld ondersteunen. Overweeg om FSC-gecertificeerde bedrukte producten te bestellen. We volgen fundamentele FSC-arbeidsvoorwaarden.

PEFC™

PEFC™ Chain of Custody (CoC) is een certificaat dat duidt op naleving van de toeleveringsketen met beheer- en productieprocesvereisten uitgevaardigd aan bedrijven die, via hun acties, milieuvriendelijk, sociaal rechtvaardig en economisch uitvoerbaar bosbeheer ondersteunen.

Green Choice

Printall zorgt ook voor het milieu wanneer het gaat over het aanbieden van diens drukmateriaal met elektriciteit: GREEN CHOICE certificaat bevestigt dat we enkel elektriciteit gebruiken uit 100% hernieuwbare energiebronnen.

ISO 14001

ISO 14001 is een internationale milieubeheerssysteem-norm. Het certificaat verzekert de klant dat het bedrijf actief werkt aan het verlagen van de milieuimpact, resulterend uit diens werking, producten en diensten.

Nordic Ecolabel

Het Nordic Swan Ecolabel, opgericht in 1989, is één van de meest succesvolle etiketteringssystemen voor het aanduiden van groene producten van Finland, Zweden, Noorwegen en IJsland. Printall werd toegestaan het Nordic Ecolabel in september 2010 te gebruiken in erkenning van het feit dat ons productieproces zo min mogelijk energie als mogelijk gebruikt en onze chemicaliën creëren zo min mogelijk milieuproblemen. We zijn er trots op het recht te hebben al onze gedrukte producten te markeren met het Nordic Ecolabel, hetgeen niet alleen op ons maar ook op onze klanten een positieve weergave heeft.