PEFC™

PEFC™ Chain of Custody (CoC) är ett certifikat som intygar att leveranskedjan överensstämmer med övervaknings- och produktionsprocesskraven. Detta utfärdas till företag som genom sin verksamhet stöder ett miljövänligt, socialt rättvist och ekonomiskt genomförbart skogsbruk.