Warning: Undefined array key "parent" in /var/www/html/wp-content/themes/printall50/header.php on line 72
PEFC™ | Printall

PEFC™

PEFC™ Chain of Custody (CoC) är ett certifikat som intygar att leveranskedjan överensstämmer med övervaknings- och produktionsprocesskraven. Detta utfärdas till företag som genom sin verksamhet stöder ett miljövänligt, socialt rättvist och ekonomiskt genomförbart skogsbruk.