PEFC™

PEFC™ Chain of Custody (COC) on toote tarneahela jälgimis- ja nõuete vastavuse täitmise sertifikaat, mis väljastatakse ettevõtetele, kes toetab oma tegevusega keskkonnasõbralikku, sotsiaalselt õiglast ja säästvat metsamajandamist.