Liitteet

Liitteitä voidaan käyttää sivujen välissä, liimata tietyille sivuille erikoisliimalla tai kiinnittää sidontaan. Voidaan käyttää kaikissa painotuotteissa tai vain muutamissa painettavista tuotteista.