Warning: Undefined array key "parent" in /var/www/html/wp-content/themes/printall50/header.php on line 72
Insertimine | Printall

Insertimine

Insertimine vabalt trükise vahele, liimitäpiga insertimine kindlale leheküljele, inserdi köitmine trükise vahele võimaldavad täiendada ajakirju erinevate materjalidega. Inserdid võib lisada ka osale tiraažist.