Insertimine

Insertimine vabalt trükise vahele, liimitäpiga insertimine kindlale leheküljele, inserdi köitmine trükise vahele võimaldavad täiendada ajakirju erinevate materjalidega. Inserdid võib lisada ka osale tiraažist.