Vedlegg

Du kan legge ved vedlegg mellom sidene, som limes fast til visse sider med spesiallim eller som festes i ryggen på publikasjonen. Dette kan brukes til alle eller individuelle deler av enhver trykkopplaget.