Inlagor

Inlagor kan placeras mellan sidor, fästas till en viss sida med speciallim eller fästas vid bindningen. De kan användas på alla eller bara en del av den tryckta produkten.