Grönt alternativ

Printall bryr sig om miljön också när det gäller den elektriska driften av tryckutrustningen: GREEN CHOICE-certifikatet bekräftar att vi endast använder el från 100 % förnybara energikällor.