Green Choice

Printall hoolib keskkonnast ka oma trükikoja seadmeid elektriga varustades: GREEN CHOICE sertifikaat kinnitab, et ostame vaid 100% taastuvatest energiaallikatest pärit elektrienergiat.