Green Choice

Selv Printalls trykkeapparater maskiner drives av strøm på en miljøbevisst måte: GREEN CHOICE-sertifikatet vårt bekrefter at vi kun bruker strøm fra 100 % fornybare energiressurser.