Grønt valg

Printall bekymrer sig også om miljøet, når det kommer til at levere elektricitet til trykkeriet: GREEN CHOICE certifikatet bekræfter, at vi kun benytter elektricitet fra 100% vedvarende energikilder.