Erfarenhet och teknik

Printall grundades 1971, när vi tryckte vår första tidning. Genom åren har vi samlat stor erfarenhet, inte bara i fråga om trycktekniker utan också när det gäller professionell hantering av tryckjobb; vare sig de är små eller stora, enkla eller komplexa. Och vi gör det dessutom så miljövänligt som möjligt.

Vi arbetar för en kontinuerlig utveckling av våra tjänster och uppfyllandet av våra mål. År 2004 öppnade vi det modernaste tryckeriet i Baltikum. Idag trycker vi de flesta av Estlands stora tidningar, tidskrifter och reklampublikationer.

Printall trycker:

Högkvalitativa tidskrifter och tidningar

Produkt- och tjänstekataloger och årsböcker

Reklammaterial (direktreklam, broschyrer, manualer, kalendrar, häften, affischer, flyers/lösblad, etc.)

Pocketböcker

Förpackningar

Vi erbjuder även komplexa efterbehandlingslösningar

Mer information om våra trycktjänster hittar du här 

Sedan 2001 har Printall ägts av Ekspress Grupp, som 2007 blev det första medieföretaget i Baltikum som börsnoterades. Företaget sysselsätter idag över 200 personer.

Printall på den internationella marknaden

Printalls produktion för export utgör över 65 % av företagets totala omsättning. Vi har kunder i Baltikum, Sverige, Norge, Finland, Danmark, England, Holland, Frankrike och Tyskland. Publikationer som vi trycker når konsumenter i dessa länder samt i USA, Kina och Afrika. Vi är stolta över att våra tryckta produkter finns över hela världen.

Printalls kvalitetsledningssystem är baserat på ISO 12647-standarden, i enlighet med standarderna från UGRA/Fogra Forschungsgesellchaft Druck e.V.


Naturens vänner i gärningar, inte bara i ord

Vi gör vårt bästa för att värna om miljön. Omkring 95 % av vårt produktionsavfall återvinns och returneras i form av olika pappersprodukter.