Erfaring og teknologi

Printall ble grunnlagt i 1971 – når vi trykket vår første avis. Gjennom årene har vi tilegnet oss rikelig erfaring i både trykketeknikker og profesjonell håndtering av trykkejobber, i liten og stor skala, av alt fra de helt enkle prosjektene til de mest komplekse. Samtidig sørger vi for å drive så miljøvennlig som mulig.

Vi sørger for, og forplikter oss til å videreutvikle tjenestene våre kontinuerlig for å oppnå våre mål. I 2004 åpnet vi Baltikums mest moderne trykkeri. I dag trykker vi de fleste av Estlands store avispapirer, tidsskrifter og kundeavsier.

Printall trykker:

Tidsskrifter og avispapirer av høy kvalitet

Kataloger for ulike produkter og tjenester

Reklamematerialer (reklamepost, brosjyrer, manualer, kalendere, håndbøker, plakater, flygeblad, osv.)

Pocketbøker

Pakker

Vi tilbyr komplekse etterbehandlingsløsninger

Du kan finner mer informasjon om trykketjenestene våre her

Siden 2001 har Printall vært under Ekspress Grupps eierskap, som i 2007 ble Baltikums første mediabedrift på aksjemarkedet. Selskapet har over 200 ansatte.

Printall på det internasjonale markedet

Over 65 % av omsetningen Printall er eksportproduksjon. Vi har kunder i Baltikum, Sverige, Norge, Finland, Danmark, England, Holland, Frankrike og Tyskland. I tillegg til disse landene, trykker vi publikasjoner for forbrukere i USA, Kina og Afrika. Vi kan med stolthet si at vi har trykket materialer som benyttes over hele verden.

Printalls kvalitetsstyringssystem er basert på ISO 12647-standarden, og i samsvar med “UGRA/Fogra Forschungsgesellchaft Druck e.V.”-standarder.

Miljøvennlige handlinger, ikke bare ord
Vi tar miljøvern svært alvorlig. Omtrent 95 % av produksjonsavfallet vårt blir resirkulert og gjenvinnes i form av ulike papirprodukter.