ISO 14001

ISO 14001 är en internationell standard för miljöhanteringssystem. Certifikatet säkerställer för kunden att företaget aktivt arbetar med att minska miljöpåverkan av dess verksamhet, produkter och tjänster.