ISO 14001

ISO 14001 er en internasjonal standard med hensyn til miljøvern. Sertifikatet forteller kunden at firmaet jobber aktivt med å redusere miljøpåkjenninger fra dets drift, produkter og tjenester.