ISO 14001

ISO 14001 on rahvusvaheline keskkonnajuhtimissüsteemi standard.
Sertifikaat kinnitab kliendile, et ettevõte töötab aktiivselt oma tegevusest, toodetest ja teenustest tulenevate keskkonnamõjude vähendamiseks.