En miljøvenlig trykkerivirksomhed

Ca. 95% af vores produktionsaffald genanvendes. Når du lægger en ordre hos Printall, kan du være sikker på, at din publikation ikke ligger til last for miljøet.

Vi tager miljøbeskyttelse seriøst

Alt vores tryk- og efterbehandlingsudstyr anvender et affaldsopsamlingssystem, der fanger praktisk talt alle ubrugte papirstrimler og skæreaffald til genanvendelse. Vi indsamler 300 tons papiraffald til genanvendelse hver måned.

Vores miljømæssige og bæredygtige behandlinger er ikke sket ubemærket. Printall blev tildelt Årets Genanvendelsespris af det estiske miljøministerium og affaldshåndteringsselskabet Ragn-Sells. Endvidere har vi modtaget det Nordiske Miljømærke fra det Nordiske Ministerråd.

Printall har FSC og PEFC certifikater, der er vores måde at bidrage til at fremme den grønne måde at tænke på, indenfor den grafiske industri:

FSC®

FSC® Chain of Custody er et certifikat for overensstemmelse af overvågnings- og produktproduktionsproceskrav udstedt til virksomheder, der igennem deres drift støtter en miljøvenlig, socialt retfærdig og økonomisk bæredygtig forvaltning af verdens skove. Overvej at bestille FSC-certificerede printprodukter. Vi følger FSC ‘s grundlæggende krav til arbejdstagerrettigheder.

PEFC™

PEFC™ Chain of Custody (CoC) er et certifikat der angiver, at forsyningskæden overholder kravene til overvågning og produktionsprocessen udstedt til virksomheder, der igennem deres drift støtter en miljøvenlig, socialt retfærdig og økonomisk bæredygtig skovforvaltning.

Grønt valg

Printall bekymrer sig også om miljøet, når det kommer til at levere elektricitet til trykkeriet: GREEN CHOICE certifikatet bekræfter, at vi kun benytter elektricitet fra 100% vedvarende energikilder.

ISO 14001

ISO 14001 er en international miljøledelsessystem standard. Certifikatet sikrer kunden, at virksomheden aktivt arbejder på at reducere miljøbelastningen som følge af virksomhedens aktiviteter, produkter og serviceydelser.

Svanemærket

Det Nordiske Svanemærke, der blev etableret i 1989, er et af de mest anerkendte miljømærkningssystemer til betegnelse af grønne produkter fra Finland, Danmark, Sverige, Norge og Island. Printall fik tilladelse til at anvende Svanemærket i september 2010 i erkendelse af, at vores produktionsproces bruger så lidt energi som praktisk muligt, og at vores kemikalier skaber så få miljøproblemer som muligt. Vi er stolte af at have ret til at mærke alle vores tryksager med Svanemærket. Mærkningen afspejler seriøsitet, ikke blot hos os, men også hos vores kunder.