Naturens vänner i gärningar, inte bara i ord

Omkring 95 % av vårt produktionsavfall återvinns och returneras i form av olika pappersprodukter. När du beställer från Printall kan du vara säker på att din produkt inte belastar miljön.

Miljöskydd är viktigt för oss

ll vår tryck- och efterbehandlingsutrustning använder ett system för avfallsuppsamling som i stort sett samlar alla oanvända pappersremsor och trimmar för återvinning. Vi samlar in 300 ton pappersavfall för återvinning varje månad.

Vår miljövänliga verksamhet har inte gått obemärkt förbi. Printall tilldelades Årets Återvinningspris av det Estniska Miljöministeriet och avfallshanteringsföretaget Ragn-Sells. Vi fick även det Nordiska Miljömärket (Svanen) från Nordiska Ministerrådet.

Printall innehar FSC- och PEFC-certifikat, vilket är vårt sätt att bidra till att främja ett miljövänligt tankesätt inom tryckindustrin:

FSC®

FSC® Chain of Custody är ett certifikat som intygar överensstämmelse med kraven på övervakning och produktproduktion. Detta utfärdas till företag som genom sin verksamhet stödjer en miljövänlig, socialt rättvis och ekonomiskt hållbar förvaltning av världens skogar. Överväg att beställa FSC-certifierade tryckta produkter. Vi följer FSC:s krav på grundläggande arbetsvillkor.

PEFC™

PEFC™ Chain of Custody (CoC) är ett certifikat som intygar att leveranskedjan överensstämmer med övervaknings- och produktionsprocesskraven. Detta utfärdas till företag som genom sin verksamhet stöder ett miljövänligt, socialt rättvist och ekonomiskt genomförbart skogsbruk.

Grönt alternativ

Printall bryr sig om miljön också när det gäller den elektriska driften av tryckutrustningen: GREEN CHOICE-certifikatet bekräftar att vi endast använder el från 100 % förnybara energikällor.

ISO 14001

ISO 14001 är en internationell standard för miljöhanteringssystem. Certifikatet säkerställer för kunden att företaget aktivt arbetar med att minska miljöpåverkan av dess verksamhet, produkter och tjänster.

Nordisk Miljömärkning (Svanen)

Den Nordiska Miljömärkningen (Svanen) som inrättades 1989, är ett av de mest framgångsrika miljömärkningssystemen för att beteckna gröna produkter från Finland, Sverige, Norge och Island. Printall har tillåtits använda Svanenmärket sedan september 2010, vilket intygar att vår produktionsprocess förbrukar så lite energi som möjligt och att våra kemikalier skapar så få miljöproblem som möjligt. Vi är stolta över att ha rätten att märka alla våra tryckta produkter med Svanenmärket, vilket ger en positiv återspegling inte bara på oss utan också på våra kunder.