2012

AS Printalli kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimis- süsteemid on saanud sertifikaaditunnistused.