Trükifailide ABC – abiks kujundajale failide ettevalmistamisel

Tehniline abi ja vajalikud selgitused kujundajale, et trükiettevalmistus sujuks ning valmiks vigadeta trükifailid.

Tähtsaimad punktid, mida trükifailide valmistamisel jälgida:

Lõikevaru ehk bleed.

Kui trükises kasutatav taust või pildid ulatuvad lehe servani, tuleb lehele lisada 3-5mm lõikevaru (täpne lõikevaru suurus sõltub kasutatavast trükitehnikast, täpsemalt küsi oma müügijuhilt). Lõikevaru lõigatakse servani ulatuvate kujutiste puhul ära, et trükisele jääks puhas serv.

Värvid.

Klassikalise neljavärvitrükise puhul jälgi, kõik värvilised elemendid oleksid CMYK-värviruumis. Tekst on reeglina must ehk K (key). Spot (Pantone) värvide teisendamisel CMYK-värviruumi värvitoon trükisel kindlasti muutub, seepärast tuleb Pantone toone kasutada eesmärgipäraselt lisavärvina. Neljavärvi trükist kujundades tuleks vältida ka spot-värvide kasutamist, kuna valitud värv võib lõpptulemuses jääda soovitust tunduvalt erinev.

Pildikvaliteet ehk resolutsioon.

Soovitav pildi resolutsioon kvaliteetse tulemuse saavutamiseks peaks olema 200-300 dpi. Resolutsioon peaks olema 2 x LPI ehk kui LPI on 150 (ajakiri), siis DPI peab olema 300, kui LPI on 85 (ajaleht), siis DPI peab olema 170 . Kunstlik resolutsiooni suurendamine ei pruugi tagada soovitud tulemust. Pildi resolutsiooni saab kontrollida enamustes kujundusprogrammides.

PDF-profiil. 

PDF-standard (mitte profiil). Trükifaili tegemisel lähtu küljendusprogrammis standardist PDF/X:1-a (2001 või 2003). Faili PDF-ks eksportimisel tuleb kasutada õigeid ICC-profiile, mis sõltuvad kasutatavast paberist ja trükitehnoloogiast. ICC profiilid on leitavad siit. PDF-faili tegemisel tuleb jälgida, et kasutatud fondid oleksid faili kaasa pandud (fonts embedded).

Overprint (ületrükk). 

100% mustale määratakse automaatselt overprint (tekstile või vektorobjektile).

CMYK-värvide puhul, kaasa arvatud valge, võetakse automaatselt overprint maha.

Pange tähele, et keerukate objektide puhul ei pruugi süsteem PDF-failides neid muudatusi teha, seega on alati eelistatav, et vigu nagu overprindiga valge ei tehta juba algfailides.

Kui soovite tahtlikult kasutada CMYK-värvide puhul overprint-efekte, peate meid sellest teavitama, et saaksime teatud lehekülgede puhul overprindi paranduse välja lülitada.

Mustad täispinnad (v.a. tekst ja peened jooned)

Et vältida paberitolmu põhjustatud “auke” ja pigem tumehalli tulemust, tuleks suuremate mustade objektide puhul alati kasutada CMYK-musta ehk rich black’i. Selle jaoks võib kasutada mitmeid erinevaid retsepte, neutraalse CMYK-musta retseptiks soovitame: 40% Cyan; 30% Magenta; 30% Yellow; 98% Black.

Terava tulemuse saavutamiseks ei tohiks väiksema kui 8 pt teksti või kitsamate kui 2 pt joonte puhul kasutada CMYK-värvide kombinatsioone. Kasutage 100% väärtusega mistahes komponentvärvi (100% must või 100% cyan, jne). Kui peate kasutama liitvärve, kasutage nii väikeste elementide puhul maksimaalselt kahte värvi korraga.

Negatiivtekst:

Et tagada loetavat tulemust, ei soovita me kasutada täispinnal valget teksti (ehk negatiivteksti), mis on väiksem kui 6pt (sans-serif fondid nagu Arial või Helvetica) või 8pt (serif fondid nagu Times New Roman). Samuti ei soovita me kasutada negatiivseid jooni, mis on kitsamad kui 1pt.

Tühi lehekülg. 

Ilma ühegi kujunduselemendita (valge) lehekülg peab sisalduma trükkimiseks saadetud pdf-failis koos teiste kujundatud lehekülgedega.

Peened jooned värvilistel pindadel.

Peened jooned ja väikese punktisuurusega tekstid võivad asetatuna värvilisele pinnale (näiteks foto) jääda neljavärvitrükis  udused.

Trükimärgised.

Vajalikud trükimärgised lisatakse pdf-failile trükikojas.  Värvikontrolli ribasid, riste ja muid märke pole failile vaja lisada.