FSC®

FSC® “Chain of Custody” er et sertifikat for samarbeid med overvåkingsprosedyrer og samsvar med produksjonskrav for firmaer, hvis operasjoner støtter miljøvennlige, samfunnsbevisste og økonomisk bærekraftige administrasjon av verdens skoger.