Pregen

Via verhoogde of verzonken karakters of beelden (pregen) kan er kracht en pit aan uw uitgave toegevoegd worden.