Miljøvennlige handlinger, ikke bare ord

Omtrent 95 % av produksjonsavfallet vårt blir resirkulert og gjenvinnes i form av ulike papirprodukter. Når du bestiller fra Printall, kan du være trygg på at publikasjonen ikke har belastet miljøet. medført noen miljøpåkjennelser.

Vi tar miljøvennlig produksjon svært alvorlig

Alt utstyr vi bruker til trykk og etterbehandling benytter seg av et avfallsamlingssystem som praktisk talt fanger opp alt papiravfall for resirkulering. Vi samler 300 tonn papiravfall til resirkulering hver måned.

Vår miljøvennlige virksomhet har ikke gått ubemerket. Printall ble priset som årets miljøvennlige virksomhet (“Recycler of the Year”) av Estlands miljøminister og deponifirmaet Ragn-Sells. Vi er har også fått det nordiske miljømerket – “Svanemerket”, fra via Nordisk ministerråd.

Printall er sertifisert av FSC og PEFC, og det er slik vi vil bidra til en mer miljøvennlig fremgang i trykkindustrien:

FSC®

FSC® “Chain of Custody” er et sertifikat for samarbeid med overvåkingsprosedyrer og samsvar med produksjonskrav for firmaer, hvis operasjoner støtter miljøvennlige, samfunnsbevisste og økonomisk bærekraftige administrasjon av verdens skoger. Vennligst vurder å bestille FSC-sertifiserte trykte produkter. Vi følger FSC grunnleggende krav til arbeidstakerrettigheter.

PEFC®

PEFC® “Chain of Custody” er et sertifikat som indikerer samsvarende arbeid med leverandørkjeden, og innebærer overvåkingsprosedyrer og samsvar med produksjonskrav for firmaer, hvis operasjoner støtter miljøvennlig, samfunnsbevisst og økonomisk bærekraftig skogbruk.

Green Choice

Selv Printalls trykkeapparater maskiner drives av strøm på en miljøbevisst måte: GREEN CHOICE-sertifikatet vårt bekrefter at vi kun bruker strøm fra 100 % fornybare energiressurser.

ISO 14001

ISO 14001 er en internasjonal standard med hensyn til miljøvern. Sertifikatet forteller kunden at firmaet jobber aktivt med å redusere miljøpåkjenninger fra dets drift, produkter og tjenester.

Nordisk miljømerke

Svanemerket, som ble etablert i 1989, er en av de mest vellykkede miljømerkingssystemene for grønne produkter fra Finland, Sverige, Norge og Island. Som erkjennelse for at produksjonsprosessene våre forbruker minst mulig energi, og at kjemikaliene våre fremstiller en minimal påkjenning på miljøet, fikk Printall godkjenning til å bruke det nordiske miljømerket i september 2010. Vi er stolte over å kunne merke alle våre trykkeprodukter med Svanemerket – som ikke bare symboliserer noe positivt for oss, men også for kundene våre.