Falsing (bretting)

Vi ha mange falsestiler vi kan bruke til dine notatbøker, brosjyrer, kart, rapporter, osv.