ABC för tryckfiler

När du förbereder tryckfiler, bör du ha följande i åtanke:

Utfall (bleed)

Om bakgrundsfärger eller bilder går ut till papperskanten så måste man lägga till 3-5 mm utfall. (Den exakta mängden utfall beror på tryckprocessen, så kontrollera med din säljansvarige).

Färger

För normal fyrfärgstryck, bör du se till att alla färger i filen är definierade i CMYK-färgrymd. Texten är vanligtvis inställd på svart (K). Om du inte lägger till en extra Pantone-spotfärg, se till att inga färger definieras som spot, eftersom de annars kommer att konverteras till CMYK och då återges annorlunda än förväntat.

Bildkvalitet (upplösning)

Bildupplösningen ska ligga mellan 200-300 dpi. Den bör också vara 2 x lpi. Om exempelvis lpi är 150 (för en tidskrift), bör dpi vara 300; om lpi är 85 (för en dagstidning), bör dpi vara 170. Observera att om du höjer upplösningen artificiellt kanske det inte ger önskat resultat. Använd ditt bildredigeringsprogram för att kontrollera den befintliga upplösningen på bilderna.

PDF profiler

När du förbereder en tryckfil i ett layoutprogram ska du använda standardprofilen PDF/X:1-a (2001 eller 2003). När du exporterar filen till PDF, använd ICC-profilen som motsvarar det papper och den tryckprocess som används. När du skapar en PDF-fil, se till att alla typsnitt är inbäddade. ICC-profiler kan laddas ned här.

Övertryck

Felaktig eller oavsiktlig användning av övertryck kan väsentligt ändra slutresultatet, var därför extra försiktig. Om det appliceras på färgfält kan det producera oönskade nyanser. Ett blått objekt som är inställt på övertryck på en rosa bakgrund kommer till exempel att producera en lila nyans. Övertryck kan användas för rent svart (CMYK 0.0.0.100).

Verifiera övertrycksinställningar i ditt layoutprogram eller i AcrobatPro (genom att välja Simulera Övertryck i menyn Förhandsgranskning).

Djupsvart på en mycket stor yta

En stor yta täckt med svart (CMYK 0.0.0.100) kan se tråkig ut, beroende på det valda papperet. För att uppnå en djupsvart yta, väljer du att det svarta ska tryckas genom fyra färger (Rich Black, CMYK 35.60.60.100). Djupsvart är endast avsett för att användas på stora ytor. För tunna linjer eller små textstorlekar är det bäst att hålla sig till klart svart (CMYK 0.0.0.100).

Tom sida

Alla tomma sidor i din publikation måste inkluderas i tryckfilen.

Tunna linjer på färgglada ytor

Tänk på, att vid fyrfärgstryck kan tunna linjer och små typsnitt se suddiga ut när de placeras på färgade ytor eller färgfoton.

Tryckdetaljer

Vi lägger till alla nödvändiga tryckindikationer i PDF-filen. Du behöver inte lägga till färgfält, registreringsmärken och andra tryckdetaljer till din fil.