Warning: Undefined array key "parent" in /var/www/html/wp-content/themes/printall50/header.php on line 72
Nordisk Miljömärkning (Svanen) | Printall

Nordisk Miljömärkning (Svanen)

Den Nordiska Miljömärkningen (Svanen) som inrättades 1989, är ett av de mest framgångsrika miljömärkningssystemen för att beteckna gröna produkter från Finland, Sverige, Norge och Island. Printall har tillåtits använda Svanenmärket sedan september 2010, vilket intygar att vår produktionsprocess förbrukar så lite energi som möjligt och att våra kemikalier skapar så få miljöproblem som möjligt. Vi är stolta över att ha rätten att märka alla våra tryckta produkter med Svanenmärket, vilket ger en positiv återspegling inte bara på oss utan också på våra kunder.