Luontoystävällisiä tekoja eikä vain sanoja

95 % tuotannon yhteydessä muodostuvasta jätteestä kierrätetään ja käytetään uudelleen erilaisina paperituotteina. Olemme ylpeitä siitä, että painotalomme ei kuormita ympäristöä!

Suhtaudumme ympäristönsuojeluun vakavasti

Kaikki paino- ja viimeistelylaitteemme on varustettu jätteenkeräysjärjestelmillä, jotka keräävät käytännössä kaikki ylimääräiset paperikaistaleet ja leikkuujätteet kierrätystä varten. Keräämme 300 tonnia kierrätettävää paperijätettä kuukaudessa.

Ympäristön kannalta kestävä toimintamme on myös huomattu. Printall sai Viron ympäristöministeriön ja jäteyhtiö Ragn-Sellsin myöntämän Vuoden kierrättäjä-palkinnon ja on saanut myös Pohjoismaiden ministerineuvoston jakaman Nordic Ecolabel-merkin.

Printalilla on FSC- and PEFC-sertifikaatit, joiden avulla pyrimme osaltamme edistämään ympäristöystävällistä ajattelua painoalalla:

FSC®

FSC® Alkuperäketjun sertifiointi (Chain of Custody, CoC certification) jäljittää FSC-sertifioidun puun koko tuotantoketjun läpi − metsästä loppukäyttäjälle. (Näin FSC liittää yhteen vastuullisen puuntuotannon ja kulutuksen, sekä antaa kuluttajalle mahdollisuuden tehdä sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullisia ostopäätöksiä.)

PEFC™

Toimitusketjujärjestelmän PEFC™ -sertifikaatti varmistaa toimitusketjun vaatimustenmukaisuuden tuotantoprosessille sekä seurannalle asetettujen vaatimusten edellyttämällä tavalla. Sertifikaatti myönnetään yrityksille, joiden koko toiminnassa on huomioitu ympäristöystävällinen, yhteisöllisesti sekä taloudellisesti kestävä metsänhoito.

ISO 14001

ISO 14001 on kansainvälinen ympäristöjärjestelmästandardi.

Standardi todistaa asiakkaalle, että yritys pyrkii aktiivisesti vähentämään toimintaansa ja palveluihinsa liittyviä ympäristövaikutuksia.

Nordic Ecolabel

Pohjoismaiden ympäristömerkki eli Joutsenmerkki otettiin käyttöön 1989, ja se on eräs menestyksekkäimmistä ympäristömerkintäjärjestelmistä, joka varmistaa tuotteiden ympäristöystävällisyyden Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Islannissa. Printall sai luvan käyttää Joutsenmerkkiä syyskuussa 2010 tunnustuksena mahdollisimman vähän energiaa kuluttavasta tuotantoprosessistaan ja mahdollisimman vähän ympäristöhaittoja aiheuttavien kemikaalien käytöstään. Olemme ylpeitä siitä, että tuotteissamme on Joutsenmerkki, joka kertoo oman toimintamme sekä myös asiakkaidemme ympäristöystävällisyydestä.

CLIMATECALC

Printall on Viron ensimmäinen ClimateCalc sertifioitu heatset painotalo   mahdollistaa painotalon sekä yksittäisen painotuotteen luotettavan ja kansainvälisesti vertailukelpoisen hiilijalanjäljen laskennan.

ClimateCalc sertifoituna yrityksenä laskemme tuoteenne hiilijalanjäljen ja sen perustella kompensoimme päästöt. Tuloksena on täysin hiilineutraali painotuote Yli 60 painoalan yritystä 12 eri maassa on ClimateCalc sertifioitu.