Warning: Undefined array key "parent" in /var/www/html/wp-content/themes/printall50/header.php on line 72
Voltimine | Printall

Voltimine

Trükitud poognate voltimine vihikuks või voldikuks või linnakaardiks. Võimalusi on väga palju. Erinevaid voltimisskeeme on kümneid.